Zaštita privatnosti - Visio Domus
ZAŠTITA PRIVATNOSTI
Zaštita osobnih podataka potencijalnih korisnika

Poštovani korisnici naših usluga, ovom prilikom želimo Vam objasniti način na koji će tvrtka Visio Domus d.o.o. koristiti Vaše osobne podatke.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu osobu, odnosno osobu koja se može izravno ili neizravno identificirati (npr. ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa elektroničke pošte, OIB i sl.). Svrha prikupljanja osobnih podataka je mogućnost komunikacije nakon poslanog upita. Diskrecija osobnih podataka u potpunosti je zajamčena. Dana 25. svibnja 2018. godine na snagu je stupila nova Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR).

Podatke koje od Vas dobijemo, tj. Vaše ime i prezime, telefonski broj, poštansku adresu, adresu e-pošte i OIB koristimo isključivo u svrhu izrade ponuda/predračuna i računa.

Vaše ćemo podatke čuvati i obrađivati samo u navedene svrhe.

Vaše podatke nećemo prosljeđivati trećim osobama.

Ako želite pristupiti svojim osobnim podacima, ako imate bilo kakav prigovor na način na koji tvrtka Visio Domus d.o.o. obrađuje te podatke, ako želite da ih tvrtka Visio Domus d.o.o. izmijeni ili izbriše ili ako želite da Vam pružimo bilo koju informaciju o tome kako obrađujemo Vaše osobne podatke, bilo koje od navedenih prava možete ostvariti slanjem zahtjeva na sljedeću adresu e-pošte: info@visiodomus.eu

Izjava o prodavatelju

Visio Domus d.o.o. za trgovinu i usluge
Registriran: Trgovački sud u Zagrebu, Tt – 20/13896 – 5,  26.6.2020.
MBS: 081315589
MB: 05277574
OIB: 30938564483
Temeljni kapital: 50.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Žiro račun: HR1624840081135161670 kod Raiffeisenbank Austria d.d.